Đang tải dữ liệu...

Nhớ đêm trăng ấy

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Nhớ đêm trăng ấy

Trăng lên vằng vặc trăng soi,
Cỏ cây hoa lá vẫn ngồi cùng ta.
Người đây lòng đã đi xa,
Về đêm trăng cũ đang đà vấn vương.
Đêm trăng cùng bạn cùng sương,
Nói lời tâm sự tỏ đường sáng soi.
Trăng khuya vằng vặc sáng trời,
Bạn, mình chung bước chung lời mênh mang.
Giờ đây ngồi với trăng vàng,
Mà lòng vẫn nhớ trăng vàng trước kia.
Ước sao có phép thần kỳ,
Vung tay mình hét: Đêm kìa nhiều hơn.

30-6-1998

Đã nhiều tháng trôi qua, và thêm nữa những vòng trăng xa cách. Hai đứa mình chưa một lần thề hẹn, chưa kịp nắm tay, và nào đã nên đôi. Nhưng lòng anh vẫn cứ khôn nguôi, chỉ mong mãi mong cho trời mau sáng. Để ánh trăng không còn phủ trắng, để lòng này thôi chẳng nhớ ngày xưa.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...