Đang tải dữ liệu...

Rảnh rỗi: buồn

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Rảnh rỗi: buồn


Loanh quanh chẳng có việc gì,
Thôi thì viết báo làm thơ đánh cờ.
Thời gian rảnh rỗi sao nhiều
Sao nhiều ghê quá sao nhiều quá ghê?
Bạn thân lại ở xa xăm,
Ngày không đến được nên đành nghĩ thôi.
Thời gian sao chẳng công bằng,
Ở trường thì ít ở nhà bao nhiêu?
Tôi đây không thích học nhiều,
Nhưng mà nghỉ lắm tôi càng không ưa.
Ở trường được gặp bạn bè,
Ở nhà thì chỉ ra vào gặp ai?!
Thời gian sao thế thời gian,
Thời gian sao lắm sao nhiều thế kia?

Vào mùa hè tôi rất ư là rảnh rỗi, suốt ngày chỉ đọc báo, đi loăng quăng làm thơ, rồi chơi cờ cùng bố tôi, thỉnh thoảng tôi có lên nhà cô ấy chơi nhưng nói chung là không nhiều lắm, nói chung là khá ư buồn chán.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...