Đang tải dữ liệu...

Bối rối

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bối rối

Tần ngần ngồi ngắm sao giăng,
Ngẩng lên, ngữa mặt hỏi trăng hỏi trời:
Rằng ơi xin nói đôi lời,
Làm sao đây nhỉ, lòng thời ra sao?

25-8-1998

Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...