Đang tải dữ liệu...

Thêm hai bai thơ nữa tôi không đưa lên đây

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Rãnh rỗi: buồn...

...
...

3 đến 4-5-1998

Kể lại con đường mình đã đi

...
...

3 đến 4-5-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...