Đang tải dữ liệu...

Quá khứ và hiện tại

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Đây là bài thơ khá dài mà tôi đã viết lại những gì đã và đang xảy ra giữa chúng tôi, từ lần đầu gặp gỡ đến việc chúng tôi quen nhau như thế nào, rồi việc Nguyệt ra đi đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào, tình cảm của tôi phát triển ra sao,.v.v...
Nói chung thì đây cũng là một trong số những bài thơ mà tôi chưa muốn đưa lên đây vào lúc này.
2-5-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...