Đang tải dữ liệu...

Thăm trường cũ

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Về trường xưa cây phượng cũ không còn
Mà xanh mát hàng phượng non mới mọc
Nơi xưa kia ta đã từng ngồi học
Lại vang lên những tiếng đọc bài.

Cách xa bao nhiêu lâu, nay mới quay trở lại
Bạn bè xưa giờ đang ở nơi đâu
Có biết tôi đếm từng chồi phượng nhỏ
Thầm nhắc tên từng đứa bạn ngày xưa.

Lớp 10 (12-11-1999)
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...