Đang tải dữ liệu...

Hỏi

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Đã hết các cách giải thích cho việc tại sao bài này chỉ có mỗi tựa đề rồi, nhưng nói chung là nếu một ngày nào đó có thể tôi sẽ đưa nội dung bài thơ này lên blog này, hiển nhiên ngày đó không phải là hôm nay.

Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...