Đang tải dữ liệu...

Thơ hỏi

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

...
....

27-4 đến 1-5-1998
Đây là bài thơ mà tôi viết trong một lá thư gửi Nguyệt, trong này tôi đã hỏi khá nhiều thứ, những điều mà trước nay tôi chưa từng dám hỏi. Và vì tính riêng tư của những câu hỏi này nên tôi không thể đưa lên blogs này được.


27-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...