Đang tải dữ liệu...

Lí thuyết văn

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Lí thuyết văn

Tập làm văn viết thật hay,
Nhưng mà lí thuyết ghét thay nhất đời.
Công thức? Cười thật ai ơi!
Văn mà như thế, toán rồi còn đâu?

12-9-1998

Với tôi, viết văn phải là sự phóng khoáng và thoải mái về tư tưởng một cách không giới hạn, viết là phải viết theo cảm xúc chứ không phải cứ rập khuôn cấu trúc và ý tưởng mà cô giáo giảng. Chính vì thế tôi rất không thích những giờ tập làm văn mà cô giáo cứ yêu cầu phải làm thế này, phải làm thế nọ, bài văn phải có ý này, ý kia.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...