Đang tải dữ liệu...

Thơ làm trong phòng thi

Ngày 18 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Cả khi thi cũng vô tình quen nét
Bất chợt nhìn: Vừa mới viết tên ai
Vô tâm lắm bút xanh đâu có biết
Chỉ một lần lỡ nét phải đóng khung
Sao vô tư cứ lạc đường thế nhỉ?
Khung chợt tròn thành hai nửa trái tim.

Tôi làm bài thơ này trong kỳ thi tốt nghiệp cấp III, vào những lúc ngồi chờ hết giờ để nộp bài bao giờ tôi cũng viết được một hai bài thơ để tặng ai đó, đây là một thói quen khó có thể bỏ được của tôi vào những năm cấp III.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...