Đang tải dữ liệu...

Thơ ngắn không đề

Ngày 18 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Thế giới riêng tôi chỉ có một người
Cuộc đời tôi chỉ một người thôi
Ngoài ra tất cả đều vô nghĩa
Tất cả đều ngoài trái tim tôi

======================
----------------------------------------
======================

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu
Hỡi Xuân Diệu điều này đâu có đúng!
Có tình yêu lòng ta lại đâm chồi.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III,
Đang tải dữ liệu...