Đang tải dữ liệu...

Không đề 9

Ngày 19 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Hạt mưa ơi! Ngươi rơi đều trên phố
Có bay về nơi ấy xa xôi
Cho ta gửi lời hỏi thăm mưa nhé
Về một người nơi đó ngóng tin tôi.

Nghe nhé mưa! Chỉ một lời ngắn ngủi.
Rằng người ơi có khoẻ hay không?
Ơi mưa ơi! Sao lại từ chối vậy?
Ta chỉ nhờ có chút xíu mà thôi?

Giọt mưa này! Phải chăng ngươi không biết?
Nỗi nhớ người, nỗi nhớ vô biên
Nỗi nhớ trong tim, ấm nồng theo dòng máu
Nỗi nhớ thầm! Mưa có hiểu mưa ơi!
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...