Đang tải dữ liệu...

Thị trấn

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thị trấn

Suốt ngày chẳng biết làm gì,
Mãi mà cứ việc ngồi lì sách xem.
Buồn chân vùng dậy ra đi,
Một vòng quanh thị ngắm nhìn đất quê.
Suốt năm chúi mũi học hành,
Tới nay xuất hiện thấy là khác xưa.
Cầu kia mới mở sang sông,
Đôi bờ nối nhịp qua về vui tươi.
Ngày xưa cát trắng phủ dài,
Nay màu xanh đã đắp đầy đất dai.
Nếu ai có muốn xem cùng,
Xin mời đến đó mà cùng xem chung.
Xem dòng sông uốn lượn quanh,
Xem rằng quê mới đổi thay sớm chiều.
Nhà xây mái ngói mọc nhiều,
Thi đua đội đất tô màu quê hương.
Cây xanh trĩu trái ngọt ngào,
Xuân về hoa nở nở cùng quê ta.
Hỡi ai hãy tự hào rằng,
Đó quê ta đó, đó dòng sông xanh.
Tự hào bởi sắc hương quê,
Tự hào cho sự đổi thay đẹp giàu.

4-5-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...