Đang tải dữ liệu...

Không đề 5

Ngày 19 tháng 7 năm 2008 1 bình luận Trương Chương Dương

(....)
Ơi kỷ niệm mãi tràn theo nỗi nhớ
Vẫn lưu luyến, bâng khuâng và cứ ngỡ...
Mãi xa rồi ơi tuổi học trò ơi!
Nhớ sân trường vẫn nghiêng cùng chiếc lá
nhớ nhiều bụi phấn trắng ngày thơ
Yêu mãi mãi tà áo người nơi ấy
(...)
Trong bài này có một số câu mà tôi chưa muốn đưa lên, bởi những câu thơ đó có ghi rõ tên của MT2 nhưng hiện nay chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau nên không tiện công bố ở đây. Rất có thể sau này tôi sẽ bổ sung thêm tuy nhiên tạm thời bài thơ xin được thiếu một số trong bài.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...