Đang tải dữ liệu...

Không đề 4

Ngày 19 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Vẫn biết buồn chẳng che màu phượng đỏ
Mãi xa rồi, vĩnh biệt tiếng ve ơi!
Yêu nhiều lắm một thời giấy mực
(.....)

những khi vô tình thời trẻ nhỏ
Biết chi đâu, bỏ quên cả vần thơ
Không nuối tiếc mỗi khi hè lại đến
Em hẹn ta về sau mỗi mùa thu.

Hẹn hết rồi khi lần này hạ cuối
Gặp nhau nhiều nhưng chẳng ở trường xưa
Ngày tháng trôi đi, mỗi người một ngã
Mai thu về còn có gọi tên nhau.
Trong bài này có một câu mà tôi chưa muốn đưa lên, bởi câu thơ đó có ghi rõ tên của MT2 nhưng hiện nay chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau nên không tiện công bố ở đây. Rất có thể sau này tôi sẽ bổ sung thêm nhưng tạm thời bài thơ xin được thiếu câu đó.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...