Đang tải dữ liệu...

Không đề 8

Ngày 19 tháng 7 năm 2008 2 bình luận Trương Chương Dương

Cũng có lần em đã hỏi vì sao!
Anh lúng túng chẳng thể nào đáp được
Chỉ bâng quơ nói những lời giản lược
Tình yêu đâu cần cân đếm đong đo.

Anh yêu em đâu có nghĩ vì sao
Không cần biết, chẳng bao giờ tự hỏi
Bởi tiếng lòng đã thay cho lời nói
Và chỉ cần nghĩ đến chuyện tương lai.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...