Đang tải dữ liệu...

Sắp hàng

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Sắp hàng


Bầy kiến nho nhỏ
Cùng nhau thẳng hàng
Tiến lên phía trước
Nhỏ nhẹ nhắc nhau:
"Đừng chen bạn nhé."


10-6-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...