Đang tải dữ liệu...

Tình yêu là gì

Ngày 18 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Tình yêu là cái chi người nhỉ?
Đến nhà bác học cũng lắc đầu
Những con số không giúp người giải được.
Định lí tình yêu luôn luôn khó chứng minh.

Tình yêu là cái chi người nhỉ?
Lịch sử gia đăm chiêu ngó trời xa
Ngàn năm qua điều này đã có
Mà lạ sao sử sách chẳng ghi ra.

Tình yêu ư! Là cái gì đây nhỉ!
Những nhà văn bay bổng với thơ ca
Với Rô-mê-ô, con người bất hủ.
Cũng lòng vòng trước định nghĩa tình yêu.

Còn với tôi, không cần hằng đẳng thức
Chẳng cần văn và lịch sử xa xưa
Tôi cũng biết tình yêu là người ấy
Là tặng người ta niềm hạnh phúc của mình.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III,
Đang tải dữ liệu...