Đang tải dữ liệu...

Tôi mơ

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Tôi mơ

Tôi mơ được lên tàu
Đi tham quan vũ trụ
Mơ được cầm khẩu súng
Đi giữ gìn biên cương

Mơ đất nước thanh bình
Trẻ em đều biết chữ
Mơ thế giới bình an
Mơ bom đạn không còn.

1-11-1997

Mơ có nhiều bạn tốt
Cùng vui chơi học hành
Mơ bao điều mới lạ
Mơ cho cả quê hương.

18-3-1998


Ngoại trừ bài thơ đầu đời của tôi, đây là bài thơ thứ hai mà tôi làm từ năm này sang năm khác :P, dòng đầu tiên viết từ năm 97 và đến tận 98 tôi mới viết xong câu cuối cùng.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...