Đang tải dữ liệu...

Tả bạn

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Tả bạn

Gặp nhau đó, ngày nào cũng gặp,
Mà lạ sao chẳng thể tả được ai,
Mái tóc dài, gì gì đây chẳng nhớ,
Lạ làm sao, tay viết chẳng nên lời.

2-9-1998

Hồi đó tôi đã cố gắng để viết một bài thơ tả về cô ấy nhưng sự thực là tôi chưa bao giờ thành công, không thể hiểu nổi là tại sao tôi không thể làm được một việc tưởng chừng như hết sức đơn giản như vậy!
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...