Đang tải dữ liệu...

Sợt tơ chẻ làm đôi

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Sợt tơ chẻ làm đôi

Ngồi đây ngơ ngẩn cung mây,
Nhìn người lại ngỡ đâu đây bạn mình!
Thời gian trôi mãi làm thinh,
Lòng người không dứt duôi tình, bạn ơi!

Ngồi đây mãi ngắm trời mưa,
Nhớ khi lúc ấy, ngày xưa mà buồn.
Giờ thì dẫu có muốn thay,
Thời gian, khoảng cách, chia ngày làm đôi.

28-9-1998

Không dứt duôi tình: Bây giờ thì tôi không rõ là mình có ý định viết từ gì thay thế cho chữ "duôi", trong cuốn sổ thơ của tôi vẫn ghi từ này nhưng tôi đoán hồi đó đã chép sai chính tả chứ từ này thì đâu có nghĩa. Nhưng vì tôi không rõ là mình định viết gì nên tạm để nguyên từ ấy vậy.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...