Đang tải dữ liệu...

Sao nhanh thế

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Gặp nhau chẳng được bao ngày
Mà nay đã phải dãi bày chia tay
Giờ vui mới đến chưa hay
Nay đà chợt tắt lòng này diết da.
Trời ơi sao nỡ chia xa?
Một tình bạn tốt, lòng ta lại buồn.
Trời ơi sao nỡ sao đành?
Cắt đôi tình bạn, sao đành trời ơi!
Lòng ta da diết đã lâu
Mà nay mới được nói lời, cho ai?
Ai ơi, ai hỡi, ai hay?
Lòng ta ai biết ai tường, hỡi ai?


9-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...