Đang tải dữ liệu...

Kỹ niệm lớp tôi

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Kỹ niệm lớp tôi
(Lớp 61)

Lớp tôi có Thuỷ
Tính nết dịu hiền
Như nàng tiên cá

Còn bạn Ngọc Anh,
Là lớp trưởng đấy,
Rất chi nghiêm khắc.

Bạn Phong nóng tính,
Gây gổ long tung,
Thầy cô phiền lòng.

Bạn Quý quá hoang
Chia phe đấm đá

Còn bạn Hằng ta
Khi bị chọc tức,
Cứ hét toáng lên
Như là hổ báo.

Tiếng Anh rất giỏi
Đó là bạn Như
Sau mỗi tiết học
Thầy cứ khen hoài

Bạn Ly làm ồn
Bị cô xách tai
Đuổi ra ngoài lớp.

Bình thì tinh nghịch
Châm chọc bằng thơ
Làm Tường nổi nóng
Rượt Bình té re

Huy Dương lộn xộn
Cùng với Xuân Dương
Thầy cứ trách hoài

Chương Dương hiền lành
Tính nết nhà văn
Hiền như phỗng đất
Toàn bị chọc thôi

Lớp tôi nhiều lắm
Kể chẳng hết đâu
Năm mốt bạn cơ
Toàn là tướng quậy.

Nhất là bạn Thảo
Một cây võ tài
Bắt nạt bạn trai
Còn gì là nữ

Tôi xin dừng bút
Đã tóm tắt rồi
Mà còn dài ngoẵng


13-5-1996


Trên đây là mô tả sơ sơ về các thành viên trong lớp của mình, tất cả những người mà mình nhắc tên trên sau này đều là bạn thân của mình cả, thậm chí có một số người còn là bạn học chung cho đến hết cấp 3.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...