Đang tải dữ liệu...

Thời gian mùa xuân

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thời gian mùa xuân

Xuân ơi xuân đã đến rồi,
Hoa mai nở rộ trên cành xinh tươi.
Trên trời chim én lượn chơi,
Chú mèo nằm khểnh ra phơi nắng vàng.

10-2-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...