Đang tải dữ liệu...

Khi...!

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Khi...!

Khi con ve bừng tỉnh giấc đông,
Cũng là lúc phượng hồng rực cháy,
Chia tay nhau vui hẹn ngày về,
Cùng chúc cho nhiều tuần vui vẻ.

Khi hè hết phượng hồng rụng xuống,
Sẽ lại cùng đi học bên nhau,
Cùng chia sẻ những buồn vui thương nhớ,
Cùng giúp nhau học tập thành danh.

16-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...