Đang tải dữ liệu...

Bạn Thảo ốm

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bạn Thảo ốm

Bạn Thảo không may ốm
Nên nghỉ học giữa chừng
Thương bạn quá Thảo ơi!
Không nghe thầy cô giảng
Bạn có hiểu bài không?
Mong bạn mau khoẻ mạnh
Để tới lớp học bài
Nhanh, nhanh lên Thảo nhé!

10-10-1997
(Thuộc chùm thơ 8/1)
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...