Đang tải dữ liệu...

Gì bị ốm

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Gì bị ốmGì đang khoẻ mạnh
Nghe chuyện người ta
Nuốt mật cá vào
Gây ra bệnh nặng

Gì ơi đừng thế
Hôm nay thăm gì
Cháu mong gì khoẻ.


10-6-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...