Đang tải dữ liệu...

Nhầm!

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Nhầm!

Mình đây ở tận chín năm (lớp 9/5)
Ngắm người thanh tú nhớ người chín hai (lớp 9/2)
Nhìn ai ngồi đó học bài,
Ngỡ là chính bạn, lật từng tầng mây.

28-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...