Đang tải dữ liệu...

Đêm hè

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Đêm hè

Gió thoang thoảng thổi hây hây,
Trời cao mây trắng mấy tầng dịu êm.
Trăng thanh trăng tỏ rạng đêm,
Gió hiền gió thổi dịu êm khí hè.
Dưới trăng chẳng có bạn bè,
Ngồi đây buồn lắm, (nói) chi hè? Bạn ơi!

1-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...