Đang tải dữ liệu...

Thực hành, lại thực hành

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thực hành, lại thực hành

Lại thêm tiết nữa thực hành,
Hát xê rồi lại e lờ (HCL) nhúng xương.
Xương kia ở sẵn đó rồi,
Cô quên a xít nên thời ngừng thôi.

28-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...