Đang tải dữ liệu...

Mở phần IV

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mở

Phần một phần hai phần ba,
Phần nào cũng thế ta đà đi nhanh.
Giờ xin giới thiệu: 4 thành,
Ai ơi hãy đọc hãy nhanh nhanh nào.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...