Đang tải dữ liệu...

Làm liên lạc

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Làm liên lạc

Đeo lên lưng châu chấu,
Sợi dây đồng thật xinh,
Là ăng ten điện thoại,
Để thành người giao liên.

27-8-1998

Một trong những trò nghịch ngợm hồi đó của tôi thôi mà.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...