Đang tải dữ liệu...

Không đề 2

Ngày 18 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Tình yêu không là gió
Chẳng bắt đầu từ đâu
Có khi thành bão tố
Nhấn chìm ta yêu nhau.

Có phải không em ơi!
Tình ta đâu là sóng!
Đâu để gió cuộn tròn
Thành trăm con sóng nhỏ.

Có phải không em ơi!
Muôn đời nay vẫn thế
Từ khi sinh biển cả
Sóng gió đã rì rào
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III,
Đang tải dữ liệu...