Đang tải dữ liệu...

Sao mưa buồn thế

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Sao mưa buồn thế

Sấm chớp đùng đùng,
Gió tuôn từng đợt,
Mưa rơi mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp

Mưa rơi xuống đường,
Mưa rơi mặt ruộng
Mưa ơi! Mưa ơi!
Sao mà buồn thế?

1-10-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...