Đang tải dữ liệu...

Cục tác

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Cục tác

Cục tác cục ta
Ai đó cho tôi
Một nắm thóc thôi
Tôi đẻ trứng cho
Nếu không thì thôi
Chẳng đẻ trứng nữa.

3-1-1996


Mình phải công nhận là ngay cả văn xuôi cũng không tệ như bài thơ này, tuy nhiên đến giờ tiếng con gà tục tác (nguồn cảm hứng tạo nên bài thơ này) dường như vẫn còn văng vẳng cạnh mình.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...