Đang tải dữ liệu...

Ai biết lòng ai

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Ai biết lòng ai

....
....
....


3-4-1998

Tôi cũng không nhớ tại sao hồi đó tôi lại làm một bài thơ buồn như vậy, có thể tôi đã cho ra đời bài thơ này lúc đang giận dỗi một người bạn nào đó, một bài thơ với nội dung như vậy thật không phù hợp với cậu bé mới lớn đang tuổi ăn tuổi chơi như tôi thời bấy giờ. Và có lẽ tôi không nên đưa nội dung bài thơ đó lên đây cho đến khi tôi biết chắc tại sao tôi lại viết như vậy.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...