Đang tải dữ liệu...

Chán bóng đá

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Chán bóng đá

Hết wân lại đến thai gơ,
Hết hè đến hội chẳng chờ năm sau.
Bóng banh lạ quá sao mau?
Thứ tôi không thích sao (màu) nhiều ghê

26-8-1998

Mặc dù chiều nào cũng đi đá bóng, thỉnh thoảng tham gia đá trong một số giải phong trào ở địa phương, tuy nhiên tôi hoàn toàn không thích xem bóng đá. Nói chung tôi thích đá bóng chứ không thích bóng đá.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...