Đang tải dữ liệu...

Viết cho Lâm

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Yêu ai giữ kín làm chi
Yêu ai thì phải đợi gì? Khổ thân!
Yêu ai yêu mấy chục lần
Yêu ai hãy nói chẳng cần chờ mai.
Yêu ai?
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...