Đang tải dữ liệu...

Thơ lưu bút

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Màu đỏ thắm bất chợt rớt trên vai
Chiếc mũ trắng quay lại trong gió hạ
Để nói lên đôi lời từ giã
Hẹn gặp nhau dưới một sắc thu vàng.

Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...