Đang tải dữ liệu...

Tuổi học trò

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Tuổi học trò

Tuổi học trò,
như trang giấy trắng.
Sao quên được,
tuổi học trò mộng mơ
Chúng em
như búp trên cành
Hôm nay còn chúm
ngày mai nở rồi.
Tuổi học trò
cũng đến lúc chia tay
Học cho giỏi
để còn nhớ mãi.
Một tuổi thơ
vui sướng tràn đầy.


21-12-1996
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...