Đang tải dữ liệu...

Cho em vay

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Ta chỉ muốn túm gió kia gói lại
Lấy bàn tay nhặt những ánh sao rơi
Ta chỉ muốn buộc hương trời và đất
Cho em vay để lấy lãi sau này.


Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...