Đang tải dữ liệu...

Tôi chia tay em

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Chia tay nhau đâu phải là vĩnh biệt
Bởi mọi con đường đều dẫn đến một nơi
Chia tay nhau đừng bao giờ nói
"Mãi mãi sau này không gặp nữa" bạn ơi!

Và chia tay đừng bao giờ rơi lệ
Chẳng nhạt đi vị mặn ở trong tâm
Cũng chẵng nên oán hờn hay giận dữ
Bởi ai kia cũng cúi mặt âm thầm.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...