Đang tải dữ liệu...

Buồn.Vui.Hè!

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Buồn.Vui.Hè!

...
...
...


Thêm một bài nữa mà tôi không muốn đưa lên đây, một phần vì nội dung của bài thơ không được hợp lắp với blog này của tôi hiện nay, với lại nội dung cũng rất riêng tư và không đáng để nhiều người biết đến.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...