Đang tải dữ liệu...

Tặng Lệ (em kết nghĩa)

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Lên cấp ba để rồi chung một lớp
Để giật mình và nhặt lá thư bay
Cho bất chợt một tình thân xuất hiện
Để bây giờ ta có một người em!

Không một nhà, là hai người xa lạ,
Chỉ gặp nhau và bất chợt làm quen
Không ai hẹn mà trở nên thân thiết.
Để bây giờ anh có người em.


Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...