Đang tải dữ liệu...

Hạng phúc ư!

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Hạnh phúc ư?
    Là những khi lá vàng rơi theo gió
    Là những khi giông tố kéo mịt mùng
    Là những khi mặt trời không muốn mọc
    Mà bên anh em vẫn bước đi cùng.

Khi có em cuộc đời là đẹp nhất
Cả mây mù cũng đầy sắc màu xanh
Lá vàng rơi thành cơn mưa hạnh phúc
Em là mặt trời khi bước bên anh.

Hạnh phúc kia đối với anh là thế
Anh có em, có thế giới trong tay
Có ngày, có đêm, có mùa xuân mùa hạ
Thế đấy.
    Hạnh phúc là thế.
        Là khi anh có em.


Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...