Đang tải dữ liệu...

Vẽ

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Vẽ

Vẽ vời tôi chẳng quen tay,
Mà cô bắt vẽ cứ bày vẽ đi.
Môn sinh thì chẳng có gì,
Nếu mà cứ vẽ thế thì tôi thua.

27-8-1998

Môn sinh học cô giáo bắt phải vẽ tất cả hình trong sách giáo khoa vào tập, học đến bài nào thì phải vẽ hết các hình của bài đó, đây quả là một cực hình không phải chỉ riêng tôi, học xong môn này thì sách giáo khoa nát bấy hết vì suốt ngày ngồi đồ lại mấy hình vẽ trong sách vô tập.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...