Đang tải dữ liệu...

Lời dặn cho lớp trưởng

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Lời dặn cho lớp trưởng

Lớp trưởng ơi lớp trưởng
Nay chừa bỏ nói đi
Trong giờ thì im lặng
Làm gương cho cả lớp

Mong bạn mau tiến bộ
Xây dựng lớp đi lên
Nâng phong trào thắng lợi
Vươn tới đứng đầu trường

5-11-1997
(Thuộc chùm thơ 8/1)
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...