Đang tải dữ liệu...

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Vườn em rộng thênh thang
Có hồ xanh đầy cá
Có cây đào cây mận
Có trứng cá bóng tròn
Có giếng trong mát rượi.
Có tình mẹ bao la
Có tình cha biển cả,
Có ông, bà, gì, cậu,
Có cả lòng thương yêu.

2-10-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...