Đang tải dữ liệu...

Đi thi

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Đi thi
Sáng nay em đi thi,
Trong lòng vui rạo rực
Nhanh nhanh bước tới trường.
Chú bướm vàng rực rỡ,
Chú chim sâu siêng năng,
Như cùng em vui hát.


17-1-1996


Chính xác mà nói thì bài thơ này không phải mình làm trên đường đi đến trường mà là trong phòng thi. Kể từ đây mình có thói quen làm thơ ngay trong phòng thi, sau khi đã hoàn thành xong bài của mình. Càng về sau này thì vào mùa thi mình càng viết được nhiều bài thơ hơn trong những lúc kiểm tra hay thi cử.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...