Đang tải dữ liệu...

"Vắc kẹc"

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
"Vắc kẹc"

"Vắc kẹc" "ung dung", trời cứ ngó,
"Tự điềm" "hùng dũng", đất chẳng hay.
"Tự do" giải quyết, ai ngăn cấm,
"Cảnh ấy" vẫn hoài, có chi đâu.

31-8-1998

Nhà vệ sinh của trường tôi đợt đó bị hỏng mãi mà nhà trường không chịu sửa, tuy nhiên nhu cầu thì không thể tạm hoãn được, thế nên các bạn nam cứ thoải mái ra phía sau nhà về sinh và giải quyết lên bức tường ở đó. Tuy nhiên phía sau nhà vệ sinh lại là phía trước của một số nhà dân ở gần đó nên cảnh tượng không được hay cho lắm nhưng vì nhu cầu cấp bách nên cũng chẳng biết cách nào khác. Tôi chỉ thắc mắc là các bạn nam thì chiếm dụng phía sau còn không biết các bạn nữ thì phía nào?
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...